Att bli äldre och få hjälp

31.01.2017
Jag har jobbat i så väl Kommun som i Landstinget när det gäller vården under väldigt många år som vårdbiträde och undersköterska samt skötare inom psykiatrin.

Vet du om att när du som person blir sjuk och hamnar på sjukhuset så är det Hälso och Sjukvårdslagen (HSL) som gäller, vilket betyder att vårdpersonalen till större delen bestämmer över dig för att hjälpa dig att bli frisk eller må så bra det går med det medel sjukhusen har. Självklart så samarbetar man i samråd med dig som person och du kallas på sjukhus för patient.

Vet du om att när du blir äldre och inte längre klarar dig själv och behöver hjälp, så är det din kommun som skall hjälpa dig. Din kommun arbetar under Socialtjänstlagen (SoL) och dess värdegrunder.

Det är stora skillnader på dessa två lagar jag nämnt ovan här!

Insatserna, synsättet och ekonomiskt är enormt stora när det gäller dessa två lagar samt att du som är äldre har större rättigheter att säga ifrån i Socialtjänstlagen. Man menar i Socialtjänstlagen att oavsett om du bor hemma med hemtjänst, trygghetsboende eller äldreboende så skall du få ha din intigritet och fokuset är mera på vad du tycker som boende och inte vad som kanske är det bästa för dig.

Om vi nu fokuserar oss på dig som äldre som bor hemma och har hemtjänst eller till dig som bor på äldreboende så är fokuset att du skall må bra, att du skall kunna känna att du får bestämma över ditt liv med hjälp av det du behöver, men känner du inte för hjälpen just då, när du kanske behöver den som bäst, så lyssnar personalen på vad du har att säga, för i hemmet och på ett äldreboende är du så pass välmående att du klarar dig ganska bra med den hjälp du får.

Är man så pass sjuk att man behöver uppsöka vård på sjukhuset, så får man komma till sjukhuset som skall hjälpa dig på bästa sätt för att du så snabbt som möjligt skall bli så bra för att få komma hem till ditt egna boende.

Ingen människa vill vara på ett sjukhus allt för länge, men oftast är det där det äldre känner sig bättre, det känner att det får bättre omvårdnad, det får mediciner och allt ses över så att hälsan skall bli så bra som möjligt.

I hemmet eller på boende blir det mera att du som är äldre får ta intiativ genom att kontakta olika människor för att få bättre hjälp för bättre hälsa. På sjukhuset så tar vårdpersonalen intiativet och gör det som skall göras.

Bor du hemma och har hemtjänst så är det du och dina anhöriga som får kontakta biståndshandläggaren om det behövs mera hjälpinsatser. Hemtjänster kommer hem till dig och gör det som biståndshandläggaren har bestämt. Har biståndshandläggaren bestämt att det tar 10 minuter att ta av stödstrumporna så är inte hemtjänstpersonalen kvar hos dig längre än 10 minuter.

Det beror inte alls på elak personal som inte vill stanna för att prata, nej inte alls, utan när biståndshandläggaren har bestämt hur lång tid något skall ta för att göras hos dig, så bestämmer chefen över personalens schema för dagen och lägger upp efter det tider som grundar sig från biståndshandläggaren.

Så ju mer hjälp man behöver och som godkänns av biståndshandläggaren desto mer tid kommer personalen att vara hos dig i ditt egna hem med hemtjänst.

På ett äldreboende har varje äldre människa sitt rum med sin toalett och sin säng och det är som deras egna *hem*. Ditt egna rum som kallas för ditt egna hem, där du kan stänga din dörr om dig för att få vara ifred precis som att ha ett eget hem, fast här på äldreboende så är ytan betydligt mindre.

Äldreboende har personal dygnet runt som finns tillgänglig nära dig, precis utanför din dörr. Här beräknas inte någon tid för hur lång tid personalen skall stanna hos dig, utan här bestämmer du som bor på boendet om du väljer att stanna på ditt rum eller om du vill gå ut i gemenskapen till allmänna utrymmen och träffa personalen eller det övriga som bor på boendet. I äldreboende har man en kontaktperson som skall ha extra kontakt och samarbete med dig som bor på boendet.

Tanken är fin att man enligt Socialtjänstlagen skall värna om dig som är äldre och att du skall få må bra.

Men oftast när man är äldre så har man oftast flera krämpor som kommer mer åldern. Vissa krämpor behöver man kanske bara hjälp med att sätta på sig stödstrumpor, hjälp med att laga mat och diska, medan i andra krämpor så är det sjukdomar som behöver extra hjälp.

När man blir äldre så blir rörligheten sämre, minnet försämrat, hörsel och syn försämras och balansen blir svårare. Utöver detta så kan man få problem med hjärtat, benen som svullnar och andra kroppsliga försämringar där man behöver mediciner för.

Allt hör ihop.

Om du mår så bra du förmår, så kanske du får mera lust att röra dig mera och därmed också hjälper du kroppen på traven att bli bättre och inte försämras.

Om du mår sämre så blir orken lägre, det blir svårare att komma igång att göra något, kroppen försämras och det blir ännu svårare.

När man är äldre, när orken inte finns där, och tröttheten är som ett betongblock över dig, då blir det ännu svårare att göra något alls.

Känslan är så blytung och allt är så kraftlöst att man inte förmår att orka något överhuvudtaget och man säger nej tack, allt för ofta till personalen och man har inte orken att förstå vad som är bäst, för man orkar inte ens tänka eller känna.

Det är då det är viktigt att personalen i hemtjänsten och på boenden försöker med lirkande och lite smått få dig som äldre att känna att just du är värd något, att någon finns där för dig och får dig att må lite bättre.

Det där lilla kräver inte så mycket insats, men det ger så oändligt mycket mera i gengäld tillbaka av livskvalité och bättre hälsa.

Tänk om vårdpersonalen på boenden och hemtjänst samarbetade med sjukhusens vårdpersonal och att det inte var lagar som styrde så mycket, då skulle vi få betydligt bättre hemtjänst och äldreboenden.

Hur ofta händer det inte att äldre åker från sitt boende in till sjukhuset för sina besvär och blir bättre på sjukhuset och där efter hem igen till sitt boende. Så här håller det ofta på. Det äldre åker fram och tillbaka och vårdpersonalen på boenden och på sjukhuset samarbetar inte över gränserna.

Det som sker är att sjukhuset skriver en Epikris, sammanställning av vad som har gjorts och vad man har kommit fram till samt vilka mediciner personen äter. Denna epikris ges till sjuksköterskan som har hand om dig.

Min fråga och funderingar blir ofta, delar sjuksköterskan med sig av epikrisen till vårdpersonalen ordagrannt eller summerar sjuksköterskan till vårdpersonalen på boendet eller i hemtjänsten? För hur den är, så är det sjuksköterskan som ger order om hur vårdpersonalen skall hjälpa den äldre människan som är du.

Man pratar om i kommunen om att man har för dålig ekonomi, ger dåliga löner till vårdpersonalen. Sjukhusen brottas också med dåliga ekonomier och även där är lönerna dåliga och i båda fallen "jobbar" (slavar) sig personalen igenom sina arbetspass och känner sig otillräcklig för det boenden och patienter.

Tänk om man kunde samarbeta bättre mellan kommun och landstinget. Tänk om personalen fick känna sig delaktig och viktig samt få känna att dom utvecklades på lika sätt i kommun som i landstinget.

Om det vore möjligt med bättre samarbete och bättre delaktighet så är jag ganska säker på att både personal och det boende skulle må bättre. Det skulle resultera i mindre sjukskrivningar hos personalen, bättre trygghet och hälsa hos det boende.

Sjukhusen skulle få vårda mera akut sjuka patienter istället för att ta över vårdande av det äldre, för att hjälpa dom att bli bättre som inte kommunen lyckats klara av. Det skulle inte råda platsbrister på sjukhuset heller.

Så min undrar blir då varför gör man inte detta när det skulle bli så mycket bättre? Jo för det är lagarna som styr över respektive kommun och landsting, samt vem som betalar i slutänden av notan i allt och vem som bär ansvaret om något skulle hända och/ eller den som driver igenom vad som skall utföras.

Kommunerna i Sverige har olika ekonomier vilket grundar sig på hur mycket pengar dom har att röra sig med som är avsatt för äldreomsorgen.

Kommunen har även värdegrunder som det skall följa, sök efter din kommuns värdegrund.

Här nedan är olika länkar för dig som är äldre och till dig som anhörig (mestadel är för Uppsala Kommun här nedan):

https://www.uppsala.se/contentassets/eb2f32ec8ce246dfa343012c6d7e68ee/senior-i-uppsala-nu-och-fram-till-2030.pdf

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior/

https://seniorval.se/bra-att-veta/kommunal-aldreomsorg

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior/aldreombudsmannen/

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior/om-vard--och-omsorgsboende/

https://www.uppsala.se/contentassets/84daaacf3be54feba689408d1a86f07f/drift--och-kvalitetsplan-aldrenamnden